ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศได้จัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมวรานุวัตร (1106) โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม  นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่ปรึกษาสมาคม นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมทุกคน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Loading

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ    ศูนย์รวมศิษย์ ร.น. ทุกคน