การประชุมเตรียมพร้อมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ”

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ”

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยที่ปรึกษาทั้งสองท่าน ได้แก่ นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมทุกคน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวรานุวัตร (๑๑๐๖) เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ นี้ วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ด้วย นอกจากงานคืนสู่เหย้าฯ นี้ ยังจะมีงานกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเหลืองฟ้าสตรีราชินูทิศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย สำหรับงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ” รายละเอียดการจำหน่ายบัตร การจองโต๊ะ การซื้อเสื้อที่ระลึก ๑๐๓ ปีสตรีราชินูทิศ และรายละเอียดอื่นๆ ของงานนั้น จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และทางเพจสมาคมศิษย์เก่า สตรีราชินูทิศ ให้รับทราบอีกครั้ง

นางธัญญาศิริ สิทธิราช

ผู้บันทึก

Loading

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ    ศูนย์รวมศิษย์ ร.น. ทุกคน