กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๓ เมษายน ๒๕๖๖ | ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฯ โรงเรียนสตรีราชินูทิศทุกคน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน  สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โดม ๑๐๐ ปีสตรีราชินูทิศ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศหลายท่าน ได้แก่ นายเงิน ชิวปรีชา  นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ  และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้แก่ นายศุภชัย บ่อคำเกิด  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และ นายสมเกียรติ โศณณายะ และอดีตคณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศอีกหลายท่าน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปลานโพธิ์

สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม


ไหว้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ไหว้ขอพรพระพุทธชินราชจำลอง


กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส และครูผู้จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางธัญญาศิริ สิทธิราช ผู้บันทึก
๓ เมษายน ๒๕๖๖

ขอบคุณภาพจาก
1. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช
2. เว็บไซต์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ www.rachinuthit.ac.th

Loading

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ    ศูนย์รวมศิษย์ ร.น. ทุกคน