การประชุมเตรียมพร้อมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ”

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ”

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยที่ปรึกษาทั้งสองท่าน ได้แก่ นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมทุกคน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวรานุวัตร (๑๑๐๖) เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ นี้ วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ด้วย นอกจากงานคืนสู่เหย้าฯ นี้ ยังจะมีงานกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเหลืองฟ้าสตรีราชินูทิศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย สำหรับงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๓ ปี สตรีราชินูทิศ” รายละเอียดการจำหน่ายบัตร การจองโต๊ะ การซื้อเสื้อที่ระลึก ๑๐๓ ปีสตรีราชินูทิศ และรายละเอียดอื่นๆ ของงานนั้น จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และทางเพจสมาคมศิษย์เก่า สตรีราชินูทิศ ให้รับทราบอีกครั้ง

นางธัญญาศิริ สิทธิราช

ผู้บันทึก

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๓ เมษายน ๒๕๖๖ | ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฯ โรงเรียนสตรีราชินูทิศทุกคน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน  สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โดม ๑๐๐ ปีสตรีราชินูทิศ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศหลายท่าน ได้แก่ นายเงิน ชิวปรีชา  นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ  และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้แก่ นายศุภชัย บ่อคำเกิด  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และ นายสมเกียรติ โศณณายะ และอดีตคณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศอีกหลายท่าน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปลานโพธิ์

สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม


ไหว้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ไหว้ขอพรพระพุทธชินราชจำลอง


กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส และครูผู้จะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางธัญญาศิริ สิทธิราช ผู้บันทึก
๓ เมษายน ๒๕๖๖

ขอบคุณภาพจาก
1. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช
2. เว็บไซต์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ www.rachinuthit.ac.th

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศได้จัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมวรานุวัตร (1106) โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม  นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ และ ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่ปรึกษาสมาคม นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมทุกคน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ    ศูนย์รวมศิษย์ ร.น. ทุกคน